Beste relatie,

Het jaar 2020 is aangebroken!
Graag delen wij langs deze weg de laatste ontwikkelingen die ons als organisatie aangaan en die zeker nuttig kunnen zijn voor u als samenwerkingspartner.
Point Of Change gaat nieuwe programma’s en activiteiten in Midden Holland aanbieden die eerder in andere gemeentes zijn ingezet en succesvolle resultaten hebben geboekt.Hieronder leest u meer over de nieuwe programma’s en activiteiten.

Jeugdinterventieteam MH (Midden Holland)

Het Jeugdinterventieteam MH (Midden Holland) richt zich op overlastgevende en/of delinquente jongeren van 12 tot 27 jaar. Zij hebben veelal geen zinvolle dagbesteding, een grote afstand tot de arbeidsmarkt en meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden. De doelgroep heeft vanwege hun persoonlijke omstandigheden een individuele aanpak nodig. Doel is het terugdringen van recidive onder jongeren, overlast van jongeren te verminderen en nieuwe slachtoffers voorkomen.

First Offender MH (Midden Holland)

In het programma First Offenders MH (Midden Holland) streven de professionals ernaar om de jongeren te weerhouden van crimineel gedrag en te zorgen voor optimale ontwikkel- en opgroeimogelijkheden.
Zowel onderwijs als goede vrijetijdsbesteding spelen daarin een belangrijke rol. Het programma richt zich voornamelijk op ‘boefjes in opkomst’ en de meelopers. Het gaat om jongeren van 8 t/m 18 jaar die voor het eerst in aanraking komen met politie voor strafbare feiten of die groot risico lopen om af te glijden naar de criminaliteit.

Sport en Psycho-Sociale Activiteit (SPSA)

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand zichzelf redden met deze veranderingen. Point Of Change kan in zulke gevallen begeleiding bieden. Sport en Psychosociale begeleiding betekent in dit geval dan niet alleen praten, maar ook doen. Via diverse sportoefeningen leert de hulpbehoevende om te gaan met bepaalde situaties en problemen. De hulpbehoevende leert tevens positieve energie te creëren en een ware verandering te realiseren.

Sport en Psycho-Sociale Activiteit (SPSA)

Bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn vanzelfsprekend omdat je een nieuwe fase in het leven ingaat. Zo nu en dan zijn ze echter zeer onverwacht en ongewenst. Niet altijd kan iemand zichzelf redden met deze veranderingen. Point Of Change kan in zulke gevallen begeleiding bieden. Sport en Psychosociale begeleiding betekent in dit geval dan niet alleen praten, maar ook doen. Via diverse sportoefeningen leert de hulpbehoevende om te gaan met bepaalde situaties en problemen. De hulpbehoevende leert tevens positieve energie te creëren en een ware verandering te realiseren.