Kwaliteit (HKZ-certificaat)

Point Of Change streeft te allen tijde naar betere kwaliteit. Point Of Change heeft de cliëntveiligheid en kwaliteitszorg hoog staan in het vaandel. De kwaliteit van het werk moet toetsbaar en aantoonbaar zijn. Daarom werken wij volgens landelijke kwaliteitsnormen voor zorg, de HKZ-normen. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg. Organisaties die aan deze normen voldoen, krijgen het HKZ-certificaat.

Dit geeft aan dat de organisatie de cliënt centraal stelt, werkt volgens de Plan-Do-Check-Act(PDCA)-cyclus, voortdurend leert en werkt aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening. Het HKZ-certificaat wordt voor drie jaar verleend. Elk jaar vindt een tussentijdse evaluatie plaats door middel van een externe audit. Na drie jaar wordt het certificaat – mits aan alle normen is voldaan – verlengd. Point Of Change heeft HKZ-certificaat in januari 2020 behaald.

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Downloads

Download HKZ Certificaat

Bijlage Grootte
Download HKZ Certificaat 58 KB