Thuiszitters

Voor de thuiszitters hanteert Point Of Change ook ambulante begeleiding. Op het moment dat de jeugdige thuis komt te zitten, kan Point Of Change tot 16 uur begeleiding thuis bieden. Dit is verdeeld over heel de week. Er wordt een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak worden de doelen opgenomen zoals het terugkeer naar school van herkomst, het vinden van passend onderwijs of leerwerktraject. Verder wordt er een programma opgesteld waarbij de jeugdige zijn/haar huiswerk en toetsen kan blijven maken zodat de schoolachterstand niet verder oploopt en de ontwikkeling van de jeugdige optimaal blijft. De betrokkenheid van ouders en school is hierin zeer essentieel. Tevens worden er educatieve en sport activiteiten ondernomen met de jeugdige.

Hieronder zijn de hulpvragen die Point Of Change kan oppakken:
 • Begeleiden bij terugkeer naar school van herkomst
 • Plan van aanpak opstellen voor het maken van huiswerk en toetsen
 • Nauwe samenwerking met school en ouders
 • Contact onderhoud met de leerplichtambtenaar
 • Educatieve activiteiten ondernemen
 • Sportactiviteiten ondernemen met de jongeren
thuiszitters

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Ervaringen en expertises
 • Licht verstandelijk beperkten (in combinatie met crimineel gedrag)
 • Ex-gedetineerden
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600 criminelen
 • Multi-problemgezinnen
Wat is onze basishouding?
 • We zijn duidelijk
 • We zijn consequent
 • We zijn daadkrachtig
 • We reageren evenwichtig
 • We houden van doorpakken
 • Belang van de cliënt staat voorop

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
First Offenders MH 58 KB