Jeugd en Gezin

Ondersteuning is thuisnabij, integraal, systeemgericht en is gericht op empowerment van het gezin/ de jongere en herstel van het gewone leven.

Gezinnen waarin sprake is van complexere problematiek worden geholpen vanuit het principe: één gezin/ één plan/ één aanspreekpunt. De hulp integreert alle levensgebieden, er wordt (tegelijkertijd met intake ed) onmiddellijk gestart met “te doen wat nodig is”

De professionals die werken met jeugdigen en gezinnen hebben ruimte te handelen in belang van jeugdigen en gezinnen. Hierin worden zij gefaciliteerd en versterkt. Zij werken vanuit betrouwbaar partnerschap.

De ondersteuning ziet er als volgt uit:
 • Het versterken van ouderschap
 • Begeleiden bij het nakomen van omgangsregelingen
 • Casemangement en regie voeren
 • De betrokkenheid van ouders vergroten
 • Het leren voeren van gesprekken
 • Het aanreiken van pedagogische vaardigheden
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling zaken oppakken
jeugdengezin

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Ervaringen en expertises
 • Licht verstandelijk beperkten (in combinatie met crimineel gedrag)
 • Ex-gedetineerden
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600 criminelen
 • Multi-problemgezinnen
Wat is onze basishouding?
 • We zijn duidelijk
 • We zijn consequent
 • We zijn daadkrachtig
 • We reageren evenwichtig
 • We houden van doorpakken
 • Belang van de cliënt staat voorop

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
First Offenders MH 58 KB