Empowerment training

‘To empower’ is het verlenen van macht of kracht. Een handeling waarbij de ene persoon kracht of mogelijkheden of vaardigheden overdraagt aan de andere persoon.

Deze training is gericht op mensen die moeite hebben om optimaal te kunnen functioneren deze complexe maatschappij. Bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte baan, opleiding of het creëren van een stabiele privéleven.

Je leert tijdens deze training je eigen identiteit je te creëren en een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Empowerment training wordt zowel aan jongeren als ouderen aangeboden.

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
Download HKZ Certificaat 58 KB