Sova-training (Sociale vaardigheidstraining)

De Sova-training start met algemene sociale vaardigheden, tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan  de basis sociale vaardigheden , die voor iedereen van belang zijn.

Daarna wordt er onderscheid gemaakt binnen de groepen, het tweede deel van de training bestaat uit modules. Aan de hand van deze hulpvraag wordt een groep gevormd en die gaat bepaalde modules volgen die van toepassing zijn op hun hulpvraag.

Daarnaast is het programma toegespitst op verschillende doelgroepen.

Point Of Change, wil, naast de begeleiding aan jongeren, door middel van sociale vaardigheidstraining een bijdrage leveren aan de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit.

De sociale vaardigheidstraining geeft richtlijnen en handvatten aan de jongeren. Zij zullen de aangereikte handvatten zelf moeten toepassen in de praktijk.

Om dit met de jongeren te bereiken moet er op gelet worden dat het voor de jongeren duidelijk is dat ze zich bewust worden van wat ze doen, daarover gaan nadenken en vervolgens ook het nut van verandering in hun houding zien.

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
Download HKZ Certificaat 58 KB