Specialistische begeleiding

Voor hulpbehoevende met meervoudig problematiek biedt Point Of Change ook specialistische begeleiding. Onze professionals hebben de nodige expertise om deze bijzondere doelgroep te kunnen begeleiden bij het stabiliseren van hun situatie en  om een ware verandering te kunnen realiseren.

Hieronder zijn de hulpvragen die Point Of Change kan oppakken:
 • Licht verstandelijk beperkten ( in combinatie met crimineel gedrag)
 • Jongeren met extreme gedragsstoornis
 • Drugsrunners
 • Ex-gedetineerden
 • Drugsgebruikers
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600
 • Intensief casemanagement
 • Multi-problemgezinnen
 • Bankslapers
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Uithuisplaatsingen
 • Getraumatiseerden
pof-image

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Ervaringen en expertises
 • Licht verstandelijk beperkten (in combinatie met crimineel gedrag)
 • Ex-gedetineerden
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600 criminelen
 • Multi-problemgezinnen
Wat is onze basishouding?
 • We zijn duidelijk
 • We zijn consequent
 • We zijn daadkrachtig
 • We reageren evenwichtig
 • We houden van doorpakken
 • Belang van de cliënt staat voorop

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
First Offenders MH 58 KB