Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Voordoen, samendoen en laten doen. Het doel van de ondersteuning is de zelfredzaamheid van de hulpbehoevenden vergroten.

De ondersteuning kan op verschillende manieren plaatsvinden. individuele ondersteuning bij de hulpbehoevenden thuis of elders. De ondersteuning die aan de hulpbehoevenden gegeven wordt, helpt hen bij het aanleren van tools die hen kunnen helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.

De ondersteuning ziet er als volgt uit:
 • Het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten
 • Het aanreiken van huishoudelijke vaardigheden
 • Het opbouwen van een sterk sociaal netwerk
 • Het leren voeren van gesprekken
 • Het aanreiken van pedagogische vaardigheden
 • Helpen bij het zoeken naar een passende baan of dagbesteding
 • Het leren omgaan met de beperkingen
wmo

Aanmelden?

Ondertussen stromen de aanmeldingen binnen en hier zijn wij erg blij mee!
Zoals vermeld op onze website en op de keuzesite www.zorgkeuzemiddenholland.nl hanteert Point Of Change geen wachtlijsten. De hulpbehoevenden worden binnen 48 uur na aanmelding benadert voor een intakegesprek.

Het aanmelden van hulpbehoevenden is uitsluitend mogelijk wanneer een beschikking reeds is afgegeven. Indien dat nog niet het geval is dan verwijzen wij de aanmelders graag door naar het sociaal team. Zodra een beschikking is afgegeven dan kan de aanmelding bij ons gedaan worden.

In sommige gevallen is de inzet van Point Of Change dringend nodig. Hiervoor verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging naar info@pointofchange.nl te mailen met het feit dat de beschikking met terugwerkende kracht afgegeven zal worden. In dit geval kunnen wij de aanmelding binnen 48 uur oppakken.

Meld je vandaag aan

Ervaringen en expertises
 • Licht verstandelijk beperkten (in combinatie met crimineel gedrag)
 • Ex-gedetineerden
 • Uithuiszettingen voorkomen of tegenhouden
 • Schoolverlaters/thuiszitters
 • Jongeren uit de High Impact Crime lijst oftewel de top 600 criminelen
 • Multi-problemgezinnen
Wat is onze basishouding?
 • We zijn duidelijk
 • We zijn consequent
 • We zijn daadkrachtig
 • We reageren evenwichtig
 • We houden van doorpakken
 • Belang van de cliënt staat voorop

Downloads

Download de beschrijving van het programma First Offenders MH.

Bijlage Grootte
First Offenders MH 58 KB